České právo studium

78. Mezinárodní trestní soud


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

poslední zatím institucionalizovaný nástroj vynucování respektu kogentní ochrany LP1998 – Statut Mezinárodního trestního soudu (ICC) – vypracován Komisí pro MPzřízení stálého soudního dvora se sídlem v Haaguprvní skutečně univerzální MTSsamostatný subjekt MP – není...

77. Mezinárodní trestní tribunály ad hoc

M stanovená povinnost trestního postihu pachatelů zločinů podle MP1993 – ustavení M trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) se sídlem v Haagu, příslušný potrestat tyto pachatelezřízen jednomyslně přijatým usnesením RB OSNkvalifikace válečných zločinů jako...

76. Stíhání a trestání válečných zločinů, mezinárodní trestní tribunály


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

na vývoj v právní regulaci ozbrojeného konfliktu a další pravidla humanitárního charakteru k ochraně základních lidských práv, zejména života, tělesné integrity a lidské důstojnosti (zákaz genocidia, nelidských činů vůči civilistům) – navázala i regulace...

75. Příměří, ukončení válečného stavu

zastavení válečných akcídočasné zastavení nepřátelství (většinou na základě dohody)neruší válečných stav mezi válčícími stranami, ani právní postavení neutrálních států– přerušení boje (zastavení palby) – na krátkou dobu s ohledem na místní situaci nebo okamžité...

74. Neutralita

v historii – poskytovat oběma válčícím stranám stejné možnosti – několik druhů neutrality: blahovolná neutralita – mohl jedné straně poskytovat určité výhody, kvalifikovaná neutralita – mohl poskytovat určité výhody pouze jedné straně (na základě...

73. Ochrana obětí války (humanitární právo)

oběti: ranění a nemocní příslušníci ozbrojených sil, trosečníci, válečníci, váleční zajatci a civilistéchráněné osoby (4 ženevské úmluvy 1949, Dodatkové protokoly k nim 1977)vztahuje se na všechny konflikty, které mají M charakter, při ozbrojených konfliktech...

71. Základní zásady práva ozbrojených konfliktů

definice agresepotřeba po zřízení SN a sjednání Briand-Kellogova paktu – zakázaná válkanávrh na konferenci o odzbrojení svolanou SN (1933) – příprava, organizování a provedení útočných činů – nejtěžší M zločin proti míru1974 VS OSN...

70. Regulace zbrojení a odzbrojení

Charta OSN neobsahuje požadavek odzbrojení, ve čl. 26 uložila RB, aby za pomoci Vojenského štábního výboru vypracovala plány regulace zbrojení (nerealizováno)jen obecně vyjádřený záměr dosáhnout odzbrojení – naproti tomu velmi tvrdá odzbrojovací opatření proti...

69. Systém kolektivní bezpečnosti

cílem každého právního systému (VP i MP) – zajištění bezpečnosti svým subjektům tradiční MPindividuálně založená bezpečnost (státy spoléhaly sami na sebe), v případě většího nezabezpečí – alianční dohodyvolnost použití síly (i agrese) – závody...