České právo studium

78. Mezinárodní trestní soud

poslední zatím institucionalizovaný nástroj vynucování respektu kogentní ochrany LP1998 – Statut Mezinárodního trestního soudu (ICC) – vypracován Komisí pro MPzřízení stálého soudního dvora se sídlem v Haaguprvní skutečně univerzální MTSsamostatný subjekt MP – není...

77. Mezinárodní trestní tribunály ad hoc

M stanovená povinnost trestního postihu pachatelů zločinů podle MP1993 – ustavení M trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) se sídlem v Haagu, příslušný potrestat tyto pachatelezřízen jednomyslně přijatým usnesením RB OSNkvalifikace válečných zločinů jako...

75. Příměří, ukončení válečného stavu

zastavení válečných akcídočasné zastavení nepřátelství (většinou na základě dohody)neruší válečných stav mezi válčícími stranami, ani právní postavení neutrálních států– přerušení boje (zastavení palby) – na krátkou dobu s ohledem na místní situaci nebo okamžité...

74. Neutralita

v historii – poskytovat oběma válčícím stranám stejné možnosti – několik druhů neutrality: blahovolná neutralita – mohl jedné straně poskytovat určité výhody, kvalifikovaná neutralita – mohl poskytovat určité výhody pouze jedné straně (na základě...

73. Ochrana obětí války (humanitární právo)

oběti: ranění a nemocní příslušníci ozbrojených sil, trosečníci, válečníci, váleční zajatci a civilistéchráněné osoby (4 ženevské úmluvy 1949, Dodatkové protokoly k nim 1977)vztahuje se na všechny konflikty, které mají M charakter, při ozbrojených konfliktech...

71. Základní zásady práva ozbrojených konfliktů

definice agresepotřeba po zřízení SN a sjednání Briand-Kellogova paktu – zakázaná válkanávrh na konferenci o odzbrojení svolanou SN (1933) – příprava, organizování a provedení útočných činů – nejtěžší M zločin proti míru1974 VS OSN...

70. Regulace zbrojení a odzbrojení

Charta OSN neobsahuje požadavek odzbrojení, ve čl. 26 uložila RB, aby za pomoci Vojenského štábního výboru vypracovala plány regulace zbrojení (nerealizováno)jen obecně vyjádřený záměr dosáhnout odzbrojení – naproti tomu velmi tvrdá odzbrojovací opatření proti...

69. Systém kolektivní bezpečnosti

cílem každého právního systému (VP i MP) – zajištění bezpečnosti svým subjektům tradiční MPindividuálně založená bezpečnost (státy spoléhaly sami na sebe), v případě většího nezabezpečí – alianční dohodyvolnost použití síly (i agrese) – závody...