České právo studium

17. Překážky v práci

= období na straně zaměstnance i zaměstnavatele, kdy zaměstnanec nemůže pracovat, nebo mu zaměstnavatel nemůže přidělovat práci – zaniká právo na mzdu, ale u některých překážek ne (viz. kolektivní smlouva) • Překážky na straně...

Dohoda o způsobu vyplácení mzdy

Splatnost mzdy až po vykonání práce, nejpozději do konce příslušného kalendářního měsíce. Zaměstnanec by měl být o výplatním termínu poučen. Výplatní termíny určuje zaměstnavatel po dohodě s odborovou organizací – někdy závazně stanoven (zapsán).Výplatní...

Přestávky v práci

– uvnitř pracovní doby – po dobu přestávky nesmí být zaměstnanci přidělena práce 3 druhy přestávek : 1. přestávka na jídlo a oddech – nejpozději po 6ti hodinách práce, u mladistvých 4,5hNesmí být na...

15. Odměňování v podnikatelské sféře

úvod Odměňování je základním znakem každého pp vztahu. Mzda se používá v podnikatelské sféře. Plat v nepodnikatelské sféře. Odměna u dohod. Mzda je vždy odměnoa za vykonanou práci, vlastní výši mzdy by měl vytvářet...

Smluvní princip mzdy

– mzda může být určena smluvně, jen v podnikatelské sf. musí být vždy dodržena minimální Nepodnikatelská sféra – právo regulace výše státem, upraveno v samostatném nařízení vlády Odměňování v podnikatelské sféře – volnější –...

11. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

2. Dohoda o pracovní činnosti – lze uzavřít pokud rozsah práce nepřekročí polovinu stanovené týdenní pracovní doby – uzavírá se na pravidelně se opakující činnosti– uveden druh práce, výše odměny, rozsah pracovní doby a...

Rozvržení pracovní doby

– v pravomoci zaměstnavatele, projednává se s odbory, zaměstnavatel by měl přihlížet např. k dopravě do zaměstnání Formy: rovnoměrné rozvržení – délka směny v 1 den nesmí být víc než 9 hodin nerovnoměrné –...

Noční práce

= práce konaná mezi 22h večer a 6h ráno – zakázaná u mladistvích do 16ti let – nad 16 let ne víc než 1 hod a jen tehdy zda je to potřebné k výchově...

Důvody uvedené v zákoně:

B. ze strany zaměstnance – musí uvést důvod – jen ten, co je uveden v zákoně – podle lékařského posudku nemůže dále konat práci a zaměstnavatel ho do 15 dnů nepřevedl na vhodnou práci–...

Cizinci a osoby bez státní příslušnosti ČR

– na základě úředního rozhodnutí : odnětí povolení k pobytu – pracovní poměr končí dnem, kdy končí pobyt cizince na území ČR– pravomocný rozsudek o vyhoštění – pracovní poměr končí nabytím právní moci rozsudku...