České právo studium

Orgány EU

Orgány EU Tandem Komise a Rada Rovnováha při tvorbě rozhodnutí Další orgány Orgány v. instituce Pilířová struktura EU a orgány o Složení komise o Komise – činnost a aparát • Rada EU = Rada...

Pohyb zboží

Pojmy „společný trh“, „jednotný vnitřní trh“, „hospodářská a měnová unie“ společný trh a jednotný vnitřní trh Jednotný vnitřní trh a čtyři základní svobody. Přehled Volný pohyb zboží a zrušení tarifních překážek obchodu, EHS jako...

Volný pohyb osob

Pojem volného pohybu osob Volný pohyb pracovníků. Kategorie ekonomicky činných osob z hlediska volného pohybu osob Volný pohyb pracovníků. Kategorie ekonomicky činných osob z hlediska volného pohybu osob 2 Vzájemné uznávání diplomů a kvalifikací....

Hospodářská soutěž

HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ V.Hospodářská soutěž 2 Rozlišení práva na usazování a práva na poskytování služeb (2 různé svobody) Hospodářská soutěž – pravidla platná pro podniky (čl. 81/ ex 85 a 82/ ex 86 SES) Hospodářská...

Ochrana spotřebitele

Evropské soukromé právo. Evropeizace a dekodifikace Evropské soukromé právo. Evropeizace a dekodifikace 2 Ochrana spotřebitele. Úprava odpovědnosti výrobce za vadné výrobky Ochrana spotřebitele. Úprava odpovědnosti výrobce za vadné výrobky 2 Ochrana spotřebitele. Smluvní právo...

Kapitál a platby

8. Volný pohyb kapitálu Volný pohyb kapitálu a plateb 2 PLATEBNÍ BILANCE mezinárodní pohyb kapitálu Minimální výše vlastního kapitálu: Formy kapitálu: Mezinárodní platební styk Tab. 16.1: Účty platební bilance Rovnováha na trhu kapitálu Transferové...

Akcie

Forma akcie Akcie, charakteristika, druhy, práva Emisní kurs akcie VLASTNÍ AKCIE Akcie zaknihované AKCIE Cenné papíry,akcie Akcie

Pojištění

Formy pojištění Pojistné na nemocenské pojištění Pojištění depozit Veřejné zdravotní pojištění Pojišťovací služby v cestovním ruchu Plátci zdravotního pojištění Dávky nemocenského pojištění v těhotenství a mateřství Nemocenské pojištění zaměstnanců Výpočet nemocenského pojištění Sociální pojištění...