České právo studium

37. Právní postavení cizinců

zásadně podléhá VP úpravě – musí respektovat obecně platné zásady cizineckého MP a závazky z partikulárních smluv dlouho se nedařilo kodifikovat – až 1985 Deklarace o LP jednotlivců, kteří nejsou státními občany země v...

36. Mezinárodní úprava státní příslušnosti právnických osob

státní příslušnost právnických osob – pro účely diplomatické ochrany ze strany domovského státu rozhodný trvalý právní vztah analogický vztahu státoobčanskémupodobně jako v oblasti státního občanství státní příslušnost právnických osop věcí VP – z hlediska...

34. Mezinárodněprávní postavení obyvatelstva (obecně)

obyvatelstvo státu – všechny osoby, fyzické i právnické, které se nacházejí na jeho územívýkon moci nad obyvateli – vnitřní pravomoc státu – VP úpravavolnost státu v chování se vůči obyvatelstvu není neomezená – státy...

33. Vznik a zánik státu, sukcese

vznik státu obecné MP neupravuje, ale spojuje s ním významné důsledky– spojením dvou nebo více již existujících států (př. Jugoslávie 1918)– rozdělením existujícího státu na několik nových (ČSR)– odštěpením (secese) části území a tamního...

31. Zásady přátelských vztahů a spolupráce mezi státy

v nejobecnější podobě jsou obsaženy v Chartě OSNVS OSN – rozvinulo a kodifikovalo v Deklaraci zásad MP (1970)nejdůležitější část soudobého obecného MP, jeho normativní páteřnavzájem spolu souvisejí a nelze je stavět jednu proti druhé,...

30. Kolektivní donucovací opatření, zejména akce Rady bezpečnosti

sankce RB OSNnejvětším nebezpečím stability MS – nedovolené použití ozbrojené síly některým státem vůči jiným státům – narušení míru a M bezpečnostisystém kolektivní bezpečnosti – zaručuje, že ani vojensky velmi silný útočník nezůstane nepotrestán...

29. Sebeobrana

sebeobrana (legitimní obrana)každé právní společenství musí být schopno účinně bránit fyzickou existenci a integritu svých subjektů – nesmí znemožnit napadenému subjektu, aby se mohl bez negativních právních následků ihned bránitreakce organizovaného MS bývá pomalejší...