České právo studium

48. Právní režim vzdušného prostoru a mezinárodních řek

vzdušný prostorprostor nad státním suchozemský územím, vnitřními i pobřežními vodami, sahá po okraj spodní hranice kosmického prostoru (asi 100km od povrchu Země – nejnižší oběžné dráhy)součást státního území – podléhá plně a výlučně suverénní...

46. Mezinárodněprávní ochrana menšin

menšina – menší část občanů určitého státu, která se z hlediska národnostního liší od ostatních občanů (většiny) do Charty OSN (1945) – neupraveno obecným MP, jen vnitřní záležitostí států (mimo partikulárních M smluv) v...

44. Evropský soud pro lidská práva

zasedá ve Štrasburku, funguje permanentně, počet soudců podle počtu smluvních stran, na 6 let, zasedá v plénu ve velkém senátu (17), v senátech (7), výborech (3), projednává a rozhoduje spory mezi smluvními stranami, mezi...

43. Evropský systém ochrany LP

podrobnější a pokrokovější regionální úprava než univerzální úroveň (zejména kontrola) Evropská úmluva o ochraně LP (1950) – základní LP a ZS – práva: na život, zákaz mučení, zákaz otroctví, svoboda a bezpečnost, řádné soudní...

40. Azyl a postavení uprchlíků

uprchlíci opustili území svého státu za mimořádných okolností a nemohou nebo se nechtějí vrátit zpět (zejména válka nebo občanská válka) Úmluva o postavení uprchlíků (1951) – uprchlíci jsou osoby, které mají oprávněné obavy před...

39. Postavení osob bez státní příslušnosti

bezdomovec (apatrida, apolita) – není občanem žádného státu podle jejich VP, není pod diplomatickou ochranou vzniká v důsledku nejednotné MP úpravy nabývání státního občanství – různá VP úpravaděti bezdomovců narozené ve státě, kde je...