České právo studium

8. Subjekty MP (obecně, pojem mezinárodní subjektivity)

pojemsubjektem práva je každá jednotka, které daný právní řád přiznává způsobilost k právům a povinnostem a zpravidla i k právním úkonůmsubjekty práva nemusí být nezbytně totožné, pokud se týče jejich právní povahy nebo rozsahu...

6. Vztah MP a vnitrostátního práva

poměr MP a VP má dvě dimenze: materiální – společenské vztahy lze rozdělit na vztahy upravené výlučně MP, vztahy upravené konkurenčně VP a MP a na vztahy upravené výlučně VP (výlučná pravomoc států)materiální aspekt...

4. Historie nauky MP

obavy důsledků prohrané války – vyhledání právní cesty k řešení sporů – rozmach arbitrážní formy řešení sporůúspěch arbitrážního orgánu zřízeného Jayovou smlouvou z roku 1794 po válce USA o nezávislostkořeny arbitráže sahají hluboko do...

3. Historie mezinárodního práva

dnešní stav MS a MP je výsledkem určitého vývoje, hlavně právního nazírání Přirozenoprávní školazakladatelem Hugo Grotiusvzorem teologická škola španělská – deistická koncepce – MP z Boží vůle na věčné časy (lex divina, lex aeterna)H....

2. Tradiční MP ve srovnání se soudobým univerzálním MP

Mezinárodní společenství: neexistence mezinárodního systému, žádná trvalejší poutastarověk – nedůvěra k cizině a izolace, vznikl zákl. instrumentů – smlouvy a diplomacie (Řecko), Řím – nerovné vztahy s ost. st.středověk – křesťanství, univerzální pojetí křesťanské...

Týdenní posudek

Nejdůležitější, ale jednotlivě nejtěžší částí toho, jak být v životě úspěšnější, je udělat si každý týden čas na týdenní posudek. Nezáleží na tom jak jste organizovaný, jak dobrý je váš organizační systém, jak si...

Náhrada škody :

1. náhrada ztraceného výdělku – po dobu pracovní neschopnosti zaměstnanci doplatí průměrnou měsíční mzdu– po skončení prac. neschopnosti zaměstnavatel doplácí do výše průměrného výdělku, nejdéle do 65let nebo do doby odchodu do starobního důchodu...