České právo studium

Zástavní právo, charakteristika, druhy

31. Zástavní právo, charakteristika, druhy věcné právo k věci cizí ruční – pignus – věc se odevzdá při závazku – vysoká míra jistoty, ale jen jediný závazek hypotéka – věc se vymáhá při nesplnění...

Obsah zástavního práva

32. Obsah zástavního práva držet zastavenou věc – ius possidendi po zaplacení povinnost vrátit – později možno použít i na další pohledávky nesměl užívat právo prodat zástavu – dospělá pohledávka – výzva k plnění...

Osobní služebnosti

29. Osobní služebnosti Ususfructus – právo užívat cizí věc a těžit z ní plody – tak, aby nebyla změněna podstata – alimentační fce – často na případ smrti – kauce – slib, že poživatel...

Nabytí vlastnictví

26. Nabytí vlastnictví dle civilního práva – vedou k nabytí kviritského vlastnictví – mancipace – iniurecesse – adiudikakace – nabytí ze zákona – usucapio dle honorárního – vedou k praetorskému bonitárnímu vlastnictví dle iure...

Actiones in rem

27. Actiones in rem reivindikace Publiciánská žaloba 28. Pozemkové služebnosti vznik injurecessí, později dohodou a stipulací výrokem soudu, vydržením zánik – zánikem věci, změnou podstaty věci, splynutím, jakoukoli kapitisdeminucí nevykonáváním, vzdáním se, chráněno věcnou...

Dominium ex iure Quiritium – procesní ochrana

24. Dominium ex iure Quiritium – procesní ochrana rozdíly mezi druhy vlastnictví – především v právní ochraně civilní vlastnictví – pouze římský občan převádá se jen mancipací, později injurecessí individuální právní panství původně byla...

Usucapio originární nabytí vlastnictví

23. Usucapio originární nabytí vlastnictví předpoklady – res habilis – věc způsobilá být objektem vlastnického práva – vyloučeny věci extra commercium, kradené a násilím, erár – titulus – držba opřená o řádný důvod –...

Věcná práva.

22. Possessio faktické právní panství nad věcí pojmové znaky – possessio corpore – animus possidendi držba vlastníkem – projev vlasrtnického práva držba jiným – svébytný jev nebyla evidence – důraz na publicitu převodů význam...

Vedlejší ustanovení pr. úkonu

20. Vedlejší ustanovení pr. úkonu conditio – podmínka účinky pr. jednání činí závislé na nejisté události budoucí neplatné podmínky – conditio – legalis – necessaria – impossibilis – nedovolené, nemravné, výsměšné, zmatené – vliv...