České právo studium

Interpretace práva

Interpretací se rozumí duševní proces, v němž člověk jako subjekt postihuje skutečnost prostřednictvím něčeho, co o dané situaci vypovídá (objektu interpretace). Jedná se o udělování významu znakům, které mohou být buď verbální či neverbální...

Aplikační proces

fáze aplikačního procesu jsou 3 1. Zjišťování skutkového stavu dané věci 2. Nalezení příslušné právní normy a operace s ní (interpretace) 3. Vydání individuálního právního aktu (rozhodnutí) ad1, Zjištění skutkového stavu ® je výchozím...

Klasifikace IPA

Klasifikace IPA 1. dle účinků, které způsobují : · Konstitutivní právní akty ® zakládají, mění nebo ruší právní vztah, působí od momentu své vlastní účinnosti = ex nunc (od nynějška) – př. rozvod ·...

Aplikace práva

Aplikace práva představuje způsob přiblížení se práva životu, individuální realitě, konkrétním společenským vztahům, jedná se o použití (aplikaci) právních norem na konkrétní dynamickou skutečnost. Důležitá je aplikace „v užším slova smyslu“, kterou provádějí státní...

Teorie práva – otázky

Aplikace práva. 2 Interpretace práva. 4 Ochrana práva a právní záruky zákonnosti v právním státě. 6 Prameny práva. 9 Právní norma. 12 Právní odpovědnost 16 Právní skutečnosti 19 Právní úkony. 20 Právní vztahy. 22...

Legata, univerzální fideikomius, osoby zúčastněné na odkazu

60. Legata, univerzální fideikomius, osoby zúčastněné na odkazu legata – singulární sukcese – legát vindikační – získával civilní vlastnictví – damnační – získával obligační nárok – sinendi modo – obligační nárok, dědic nemusel věc...

Dědění proti testamentu

57. Dědění proti testamentu posloupnost některých intestátních, která nastává přestože testament neopominutelní dědici – vlastní a nezbytní nelze opominout v testamentu nutno jmenovat – jako dědice – třeba trochu – vydědit – syna výslovně,...

Posloupnost testamentární

50. Posloupnost testamentární rozhodující je projev vůle – testament náležitosti – jmenování dědice – instituce – přesně stanovená forma původně – výlučně ústní – mancipační – později písemný – od praetora 51. Posloupnost intestátní...