České právo studium

5. Vznik pracovního poměru / pracovní smlouva, jmenování, volba/

Obecným předpokladem pro vznik pp je Zákoník práce. Vzniká 1. na základě uzavření pracovní smlovy2. jmenováním ve zvláštních případech Uzavření pracovní smlouvy předchází volba = souhlasný projev vůle zaměstnance a zaměstnavatele. Jiný způsob než...

Proces sjednávání

– 3 základní fáze : 1. fáze informační = období získávání vzájemných informací za účelem uzavření či neuzavření pracovní smlouvyInformační povinnost zaměstnavatele – informovat budoucího zaměstnance o právech a povinnostech– seznámit ho s pracovními...

– 3 základní fáze :

2. fáze hodnotící = oba si vyhodnotí získané informace a rozhodují se o uzavření prac. smlouvy3. fáze smluvní = dojde k uzavření nebo neuzavření smlouvy Náležitosti prac. smlouvy A. povinné náležitosti (bez nich je...

Vznik pracovního poměru :

a) obecný – zákon, např. Zákoník práce, může však odkazovat i na jiné právní předpisyb) zvláštní – právní skutečnost stanovená právní nomou = zákonem Zánik pracovního poměru : – specifický pro každý druh pp...

Druhy pracovního poměru

a) dle doby trvání – na dobu neurčitou, na dobu určitou Pracovní poměr na dobu určitou – předem omezená doba trvání – zákon upřednostňuje pp na dobu neurčitou– Zákaz řetězení pracovních poměrů (několik pp...

Agenturní zaměstnávání

– zvláštní typ pracovního poměru (par. 308 – 309 Zák. Pr.)– agentura využívá své zaměstnance tak, že je poskytuje jiným zaměstnavatelům – zaměstnavatelem je agentura – mezi agenturou a uživatelem se uzavírá Dohoda o...

Zastoupení v PP vztazích

– odkaz na ObčZák– za zaměstnance nebo zaměstnavatele vystupuje nějaká 3. osoba – v případě zaměstnavatele to nesmí být zaměstnanec– v zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému Zastupovat nemůže : – osoba, bez...

4. Pracovní poměr /pojem, druhy/, agenturní zaměstnávání

Obsahem pracovního práva – tvoří práva a jim odpovídající povinnosti, právo jednoho účastníka odpovída povinnosti druhého (povinnost něco dát, a na druhé straně něco dostat). Pracovní poměr je základní pp vztah, charakteristický závazkový vztah....

Obsah pracovního poměru

– právo mzdu dostat, povinnost vyplatit ji Předmětem je osobní výkon práce. Práce je opakující se činnost. Změna pracovního poměru:– něco se mění, ale pracovně-právní vztah zůstává zachován. PP vztahy vázány na osobu zaměstnance...

PO jako zaměstnavatel

– nejčastěji– způsobilost jako u FO– za právnickou osobu jedná statutární orgán– zaměstnanci za ni mohou jednat tehdy, vyplývá-li to z organizačních předpisů či písemného pověření – i když zaměstnanec překročí jednatelské oprávnění je...