České právo studium

Další podmínky výpovědi :

– předchozí souhlas odborového orgánu při výpovědi funkcionářům odborové organizace – projednání každé výpovědi s odborovým orgánem (není nutný souhlas) a do výpovědi toto uvede – u výpovědi osob, které mají ZTP je nutné...

Výpovědní doby

= ode dne doručení výpovědi do okamžiku skončení pracovního poměru 2 typy:a) řádná v.d. – Zák.Pr. stanovena nejméně 2 měsíce, max. doba není ZP stanovena (kolektiv. smlouva) b) mimořádná – Dohoda o pracovní činnosti...

Přeložení do jiného místa výkonu práce

– jednostranný úkon zaměstnavatele– po dobu přeložení pracuje zaměstnanec na jiném místě, než které je ve smlouvě uvedeno– nemění se prac. smlouva– písemně Podmínky: – nezbytná provozní potřeba na straně zaměstnavatele se souhlasem zaměstnance–...

Náhrady spojené se změnou pp

– Cestovní náhrady – vždy peněžité plnění – nezapočítává se do výdělkuPatří sem : jízdné (jízdenky, osobní nebo služební auto), jízdné k návštěvě člena rodiny, výdaje za ubytování, stravné, nutné vedlejší výdaje Zahranič. pracovní...

Právo odstoupení od smlouvy

a) zaměstnanec ve sjednaný den nenastoupí do práce, přičemž mu v tom nebránila překážka v práci b) překážka mu bránila nastoupit do práce a on to do týdne zaměstnavateli nesdělil B. nepovinné náležitosti Doba...

Vznik pracovní smlouvy –

Vznik pracovní smlouvy – účastníci se dohodli na obsahu a podepsali ji Volba – předchází vzniku prac. smlouvy, stanoveno zvláštními předpisy, souhlas zvoleného Jmenování – platí smluvní volnost = souhlas s jmenováním, provádí statutární...

Změna pracovního poměru

– pp zůstává zachován, ale něco se v něm mění– vyloučena na straně zaměstnance A. na straně zaměstnavatele B. změna v obsahu pracovního poměru (práva a povinnosti) a) změnou pracovně-právní úpravy (změní se zákon,...