studentské materiály, maturitní otázky, seminárky z právní oblasti

Pro rychlé hledání použijte studentský vyhledávač, který prohledává studijní blogy - návod pro hledání.
Loading

• Prameny OP

Základním pramenem je ObchZ. Pokud otázky nelze řešit podle ObchZ, uplatní se občanské právo, poté analogie legis, pak obchodní zvyklosti a nakonec zásady, na kterých spočívá ObchZ.

Obchodní zvyklosti (usance) platí z vůle stran, mají povahu zavedené praxe, aniž by byla pociťována nezbytnost dodržovat ji. Naproti tomu u obyčeje musí panovat přesvědčení, že se od něj nelze odchýlit ani ve smlouvě. Musí působit praeter legem, nelze jej vytvořit např. soudním rozhodnutím. Pokud ObchZ mluví o zvyklostech, nejspíš se míní obyčej, neboť zvyklost nemůže být pramenem práva.

Mezi zásady, na kterých spočívá ObchZ lze řadit princip jednotného soukromého práva, zásada rovnosti účastníků, zásada smluvní svobody, dispozivita zákonných ustanovení, zásada profesionality (např. výkon funkcí v obchodních společnostech s péčí řádného hospodáře), zásada internacionalizace obchodního práva a zákaz retroaktivity.

Prameny
 materiální = věcné příčiny vzniku práv. normy (spol., polit. atd.),
 formální = závazné pravidlo chování, zdroje poznání pozitivního práva:
 ObchZák. č. 513/1991 Sb. = primární, zákl. pramen, upravuje postavení podnikatelů, obchod. závazkové vztahy, i některé vztahy související (viz § 1 odst. 1); dodnes (roku 2002) 25 novel,

Žádné komentáře :

Okomentovat

Příspěvky jsou moderovány, SPAM je nemilosrdně mazán!