studentské materiály, maturitní otázky, seminárky z právní oblasti

Pro rychlé hledání použijte studentský vyhledávač, který prohledává studijní blogy - návod pro hledání.
Loading

 Kontraktační proces:

 offerta – veřej. návrh se uveřejní písemně; musí být adresován neurčitému počtu osob (může být požadavek jejich urč. vlastnosti / znaku). Veřej. návrh zanikne:
– okud nedojde k akceptaci – akceptační sml. může být stanovena, jinak je to lhůta přiměřená. Uzavření sml. vyvolá i opožděné přijetí návrhu výjimka: offerent tento následek odvrátí tím, že bez odkladu po obdržení opožděné akceptace uzavření sml. odmítne;
– odvoláním – návrh je zásadně odvolatelný stejně účinným zp., jakým došlo ke zveřejnění; odvolat nelze návrh již mezitím akceptovaný.
 akceptace – akceptanti tak musí učinit v akceptační lhůtě, později je tu riziko odmítnutí; akceptant, který návrh přijme jako první, se stává smluvní stranou (pokud se offerta a akceptace kryjí – výhrady, změny / doplňky se považují za novou offertu); akceptace je účinná doručením offerentovi (rozhoduje den doručení / sdělení). Pokud veřej. návrh přijme několik osob současně, je na offerentově úvaze, kterému z nich potvrdí uzavření sml. (smí tedy odmítnout všechny kromě 1; lze však také uzavřít sml. s každým, kdo jej v určené lhůtě přijme, pokud to návrh výslovně stanoví).
 Potvrzení – k perfekci sml. dochází potvrzením offerenta; teprve potvrzením sml. vzniká zpětně ke dni akceptace (forma závisí na uvažovaném smluvním typu).

Žádné komentáře :

Okomentovat

Příspěvky jsou moderovány, SPAM je nemilosrdně mazán!