studentské materiály, maturitní otázky, seminárky z právní oblasti

Pro rychlé hledání použijte studentský vyhledávač, který prohledává studijní blogy - návod pro hledání.
Loading

Zásady správního řízení

Zásady správního řízení
Základní pravidla správního řízení se promítají do dalších ustanovení správního řádu a jsou důležitá pro jejich výklad, uplatňují se též samostatně a bezprostředně a tak regulují chování subjektů správního řízení, zejména správních úřadů.
Základní pravidla:
1) zásada legality - porušení zákona má za následek přezkoumání nezákonného rozhodnutí, příp. nahrazení škody
2) zásada správnosti - správní orgán je povinen použít nejvhodnějších prostředků, které vedou k správnímu vyřízení věci
3) zásada ochrany veřejného a jiného obecného zájmu - správní orgány jsou povinny vyžadovat plnění povinností od osob, které jsou účastníky správního řízení nebo kterým byly tyto povinnosti uloženy
4) zásada ochrany práv a zájmů adresátů veřejné správy - správní orgány jsou poviny chránit práva a právem chráněné zájmy fyzických i právnických osob
5) zásada přednosti smírného řešení - správní orgán se vždy, pokud to připouští povaha věci, pokusí o smírné vyřízení
6) zásada součinnosti správních orgánů s účastníky řízení - i mimo rámec konkrétního řízení je povinností správního orgánu poučit potenciální účastníky o právních předpisech, aby při neznalosti právních předpisů neutrpěli újmu
7) zásada rychlosti a hospodárnosti - zbytečné průtahy v řízení či zbytečné zatěžování účastníků lze kvalifikovat jako nesprávný úřední postup
8) zásada materiální pravdy - rozhodnutí správního orgánu vychází ze spolehlivě zjištěného stavu věci, správní orgán není vázán návrhy účastníků, příp. jejich shodným tvrzením
9) zásada přesvědčivosti rozhodnutí - že rozhodnutí musí být srozumitelně a jednoznačně odůvodněno
10) zásada rovnosti účastníků řízení - v řízení, kde vystupuje více účastníků, mají všichni rovná procesní práva a povinnosti

Žádné komentáře :

Okomentovat

Příspěvky jsou moderovány, SPAM je nemilosrdně mazán!