studentské materiály, maturitní otázky, seminárky z právní oblasti

Pro rychlé hledání použijte studentský vyhledávač, který prohledává studijní blogy - návod pro hledání.
Loading

Obecné zásady právní a jejich charakteristika

Pravidla práva ES jsou obsažena nejen v psaném právu, ale mohou být odvozena i z obecných zásad právních – tyto zásady se zase odvozují ze zřizovacích smluv, vnitrostátních právních řádů členských států, mezinárodních smluv, na kterých se členské státy podílejí, formuluje je ESD.
= legislativa nemůže dopředu předvídat odpověď na všechny otázky, předvídat všechny problémy = právní prostředek pro vypořádání se s tímto problémem, když chybí odpověď

2 stádia: 1. induktivní - vyvození zásady, 2. deduktivní - dochází k závěru cestou použití zásady = pak se stává prámenem práva komunitárního, ESD jim propůjčuje charakter acqui communitaire,

z. základních práv, právní jistoty, proporcionalita, nediskriminace, rovnosti
procesněprávní - audiatur et altera pars, ne bis in idem, zákaz retroaktivity, z. dobré víry, právo nahlížet do spisu, zásada ochrany před sebeobviňováním

z ústavních norem - ESD zkoumá všechny právní řády - není nutné, aby se zásada objevovala v právních řádech všech států = vybírá taková řešení, které se u zřizovacích smluv zdají být nejlepší
z mezinárodních smluv - Ev. úmluva na ochranu lidských práv a svobod, podepsána v Římě, Pakt o občanských právech

Žádné komentáře :

Okomentovat

Příspěvky jsou moderovány, SPAM je nemilosrdně mazán!